Célkitűzések

 

bigstock-drug-abuse-and-addiction-stop--91356899

Az elmúlt évtized során Európa fogvatartotti populációjának jelentős növekedését tapasztalhatta meg. A kábítószer-használók a teljes börtön-populáció jelentős részét alkotják. Egyre növekvő mennyiségű bizonyíték szól amellett, hogy kapcsolat van a fiatalok kábítószer-használata és szabálysértő magatartása között.

Az EU 2013-2016-os Kábítószerekkel Kapcsolatos Akcióterve célul tűzi ki a hatékony BÍRÓSÁGI együttműködést és törvényhozást az EU-n belül valamint felhívja a tagállamokat, hogy a kényszerítő szankciók mellett, jogi kereteikkel összhangban, biztosítsanak alternatívákat (pl. oktatást, kezelést, rehabilitációt, utógondozást és társadalmi integrációt) a kábítószer-használó bűnelkövetők számára ahol ez lehetséges.

Ezen szükségletekre válaszul a ReWIND projekt a fiatal, börtönben fogvatartott kábítószer-használók rehabilitációs kezelése terén fellelhető legjobb gyakorlatok illetve a fogvatartás alternatíváinak felkutatására koncentrál.

A projekt magában foglal egy Olaszországban zajló tesztelési fázist is, melybe a projekt elején azonosított legjobb gyakorlatok is integrálva lesznek és célul tűzi ki egy a fiatal kábítószer-használó bűnelkövetőket megcélzó program kifejlesztését.

A projekt az alábbi célkitűzéseket valósítja meg:

  • Egy korai intervenciós és célzott konfliktus-elkerülő rendszer kialakítása, mely olyan tényezőkre koncentrál, mint a kábítószerrel való visszaélés. A kiskorúak és családi környezetük teljes élethelyzetét figyelembe veszi a projekt és tanácsokat ad a fiataloknak és családjaiknak nem-problematikus szer-használat esetén is.
  • Az egészséges növekedés és fejlődés támogatása integrált folyamat-támogatás megvalósításán keresztül, beleértve a köz- és magánszféra egyfajta közös partnerségét, melynek keretében a különleges és speciális készségekkel és tapasztalattal rendelkező szakemberek hálózatokat alakíthatnak ki és folyamatos párbeszédben állhatnak egymással.
  • A célcsoport segítése a pszichológiai és gazdasági akadályok leküzdésében új gyakorlatok és működő eljárások megvalósításán keresztül. Ez majd lehetővé teszi a a sebezhető kamaszok és családjaik számára, hogy éljenek egy olyan specializált szolgáltatás adta lehetőséggel, mely túlmutat a megszokott prevenciós szolgáltatásokon.